O firmie


Strategicznym celem Royal Bees Recycling jest budowa innowacyjnej, dynamicznej i skoncentrowanej organizacji gospodarczej o istotnej pozycji na rynku europejskim, umożliwiającej zdobycie i utrzymanie pozycji jednego z liderów innowacyjności w branżach odzysku surowców z odpadów, w konsekwencji zdobywając długoterminową przewagę konkurencyjną opartą na technologii i know-how, a tym samym długofalowy i stabilny wzrost wartości firmy.

Powyższą wizje i misję realizujemy poprzez przetwarzanie Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz zużytych baterii

Obszary działania

  • Odzysk i recykling odpadów
    Oferujemy usługi przetworzenia odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz przygotowania do odzysku lub utylizacji. W zakładach MB Recycling prowadzone są procesy demontażu, sortowania i obróbki mechanicznej odpadów.


Dokumenty i certyfikaty

Decyzja środowiskowa
Siedziba zarządu ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica
NIP 6912500258
Kontakt tel.: +48 501 212 998
e-mail: m.mikulicz@rbrecycling.pl